Till senaste kommentaren

Följer KB:s insamling av e-plikt dataskyddsförordningen när det gäller GDPR?

Hej!

Har KB en plan för hur man ska hantera alla personuppgifter som matas in via e-pliktsleveranser utifrån EU:s dataskyddsförordning GDPR. Får vi leverera personuppgifter som uppkommit i våra publikationer till KB utan att ha uppgiftslämnarens tillstånd?

Kommentarer

  • Hej,

    Enligt artikel 6 1 c Dataskyddsförordningen får behandling  av personuppgifter utan den registrerades samtycke ske om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den registeransvarige. E-plikten följer av lag.

    Enligt KBs uppfattning innebär Dataskyddsförordningen inte någon förändring mot vad som gäller PUL i detta avseendet.


    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.