Ska myndigheter dubbelarkivera?

Hej! Om en myndighet bevarar och slutarkiverar hela sin externa hemsida genom ett webb-crawlingverktyg, t ex HTTrack, behöver publikationer som läggs upp på hemsidan ändå pliktlevereras?
Mia Bragge

Kommentarer

 • Hej,

  ja, lagstiftningen för digital leveransplikt gäller oavsett annan arkivering som kan förekomma på myndigheterna.

  Med vänlig hälsning /
  Kungliga biblioteket
 • I KBs handledning Exempel på myndigheters leveranspliktiga material så nämns det att "Förvaltningsärenden och arkivmaterial är inte leveranspliktigt". Hur ska den skrivningen tolkas i ljuset av att vi bevarar kommunens hela webbsida med allt innehåll och betraktar det som arkivmaterial?
  Mia Bragge
 • Hej igen,

  jag medger att det är en otydlig formulering (vi är också i dagarna i färd med att byta ut vårt informationsmaterial). Men det som avses i detta stycke är handlingar som produceras av myndighetsarkivet, exempelvis arkivbeskrivningar och liknande.

  Som myndighet är det era egentliga myndighetspublikationer som är leveranspliktiga enligt lagen. Detta oavsett vad som arkiveras på annat håll. Om en publikation arkiveras hos en myndighet eller hos andra aktörer parallellt med vår insamling påverkar detta inte leveransplikten alls rent juridiskt. Det som avgör är istället huruvida omständigheterna för själva publiceringen uppfyller kriterierna för leveransplikt uppställda i lagen.
  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.