Är myndighetens webbutbildningar e-pliktiga?

Är våra webbutbildningar som består av en kombination av text, ljud, bild och video samt uppfyller SCORM-standard för uppföljning i en lärplattform e-pliktiga? Videofilerna i utbildningarna streamas in från Vimeo via inbäddade länkar. Utbildningarna går därför inte att skickas in som ett helt paket. Videofilerna måste i så fall skickas in separat, och länkningen riskeras då att gå förlorad.

Kommentarer

  • Hej!

    Webbutbildningarna omfattas inte av e-plikt eftersom de är uppbyggda av olika filer: text, ljud, bild och inbäddade videofiler. För myndigheter gäller att endast publikationer som är uppbyggda av en fil eller en sekvens av filer, till exempel huvudbok med bilaga, ska levereras.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.