Till senaste kommentaren

Är stiftelser/ideella föreningar leveranspliktiga?

Vad gäller för en ideell förening eller stiftelse som publicerar tryckta och elektroniska publikationer? Omfattar e-plikten de publikationer som endast produceras och görs allmänt tillgängliga i digital form?

Kungliga biblioteket

Kommentarer

  • Ideella föreningar/stiftelser som har en periodisk utgivning (minst 4 utgåvor per år) av tryckt material kan omfattas av leveransplikt även för digitalt material utgivet av samma redaktion. Det som i så fall ska levereras är webbunikt digitalt material som inte finns i de tryckta utgåvorna. Däremot omfattas inte publikationer som både publiceras i tryckt och digital form, då är endast den tryckta versionen leveranspliktig.

    Om den tryckta publiceringen upphör har den elektroniska publiceringen inte längre automatiskt grundlagsskydd och omfattas då inte av leveransplikt.


    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.