Till senaste kommentaren

Är stiftelser/ideella föreningar leveranspliktiga?

Vi är en ideell förening som publicerar tryckta och elektroniska publikationer. Vi är osäkra på om de publikationer som produceras och görs allmänt tillgängliga endast i digital form är e-leveranspliktiga.

Kungliga biblioteket

Kommentarer

  • Så länge ni publicerar material i tryckt eller annan analog form omfattas material som endast finns publicerat elektroniskt, så kallat webbunikt material, av leveransplikt. Om det inte finns någon tryckt publicering eller om den upphör så omfattas inte den elektroniska publiceringen av leveransplikt. Detta gäller även om den elektroniska publiceringen innehar frivilligt grundlagsskydd.


    Kungliga biblioteket
  • På förekommen anledning kan det vara på sin plats att brodera ut det här svaret något. Kärnan i lagstiftningen är huruvida en ideell förening kvalificerar sig eller inte för leveransplikt av elektroniskt material.

    Ideella föreningar som har en aktiv utgivning av tryckt material (eller film, etc) kvalificerar sig som utgivare som omfattas av leveransplikt även för digitalt material. Dock inte sådana publikationer som publiceras både i tryckt och digital form, där är endast den tryckta versionen leveranspliktig.

    Föreningar som inte har någon publicering av fysiska format alls omfattas dock inte av leveransplikt för webbunikt material överhuvudtaget och behöver inte leverera något till oss.
    David Brodin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.