Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Erbjudandehistorik på Mina sidor

Då ett erbjudande placeras i historiken: Är innebörden att erbjudandet inte längre gäller? (t ex därför att man inte uppfyller era inkomstkrav för att få teckna kontrakt)
Min åsikt: För att slippa ev tvetydigheter bör ett ärende placeras i historiken först när ärendet slutbehandlats och inte längre är aktuellt i något avseende.

Kommentarer

  • Hej Allan,

    Jag kan hålla med om att formuleringen är något otydligt.

    De 15 personer med flest köpoäng blir erbjudna visning. Detta gäller inte våra nyproducerade lägenheter, där sker ingen visning. Efter att man tittat på lägenheten ska man på Mina sidor ange om man är fortsatt intresserad eller inte. I erbjudandehistoriken hamnar erbjudandet när svarstiden gått ut. Vem som ska erbjudas bostaden är alltså inte klart. Man kan säga att erbjudandehistoriken är en översikt av vad man själv har svarat på de erbjudanden om visning/nyproduktion som man har fått.

    Vi ser över informationstexten och hoppas på att det kommer att uppfattas tydligare.
Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.