Till senaste kommentaren

Markera hel rad i krysset - och växla riktning

När man trycker på en ruta på kryssplanen borde den aktuella raden (våg- eller lodrätt) markeras och fyllas i när man skriver. Åtminstone startrutorna med siffror. Nu får man ibland knappa in en bokstav i taget och markera varje ruta för sig.

Kommentarer

  • Hej Jonas!

    Använder du mobil-appen eller krysset på vår hemsida? Om appen, är det för Android eller Iphone? I alla varianterna ska en rad markeras, och det går att växla mellan om det är en lodrät eller vågrät markering.

    På vår hemsida byter du riktning med mellanslagstangenten. I Android-appen växlar du med hjälp av den tangent jag har markerat på bilden:
    I Iphone-appen sitter det en knapp på ungefär samma ställe som ger dig en ny vy där du kan byta riktning. Fråga om du behöver en tydligare beskrivning!

    Annika Webbmaster

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post syns inte publikt.