Vad är ett ST-kontrakt?

Ett ST-kontrakt beskriver hur din ST ska genomföras och villkoren av utbildningen. ST-kontraktet är inte juridiskt bindande utan en överenskommelse, vanligtvis undertecknat av ST-läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef. SYLF rekommenderar att man innan ST påbörjas upprättar ett ST-kontrakt. Här kan du se SYLF:s ST-kontraktsmall

Ett ST-kontrakt ska inte blandas ihop med ett utbildningsprogram som är ett obligatoriskt dokument som regleras av Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) ska läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-läkaren) ha ett utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen för den aktuella specialiteten. Utbildningsprogrammet ska vara individuellt och omfatta den tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen.
Sveriges läkarförbund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej! Jag är färdigt disputerade doktorand och funderar på ST i allmänmedicin. Hur är det lönemässigt? Har man samma lönenivå som vanlig ST? Eller får man högre lön

  Tack
  Med vänlig hälsning
  Juan Jia
  Juan Jia
 • Hej Juan,

  Vi kan inte i statistiken se att disputation påverkar lönen i någon större utsträckning dessvärre. Med det inte sagt att du inte ska lyfta detta som en kompetens i samtalet med arbetsgivaren och argumentera för att den ska värderas vid lönesättningen. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad, och särskilda kompetenser, färdigheter och egenskaper ska därmed tas hänsyn till.

  Om du loggar in på vår hemsida och går in på Saco lönesök hittar du statistik för ST i allmänmedicin utifrån en mängd olika faktorer. Om du går in där och tittar så kan du bilda dig en god uppfattning om löneläget och hur spridningen inom ST i allmänmedicin ser ut.

  Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till medlemsrådgivningen på 08-790 35 10.

  Vänligen
  Medlemsrådgivningen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.