Vad är ett ST-kontrakt?

Ett ST-kontrakt beskriver hur din ST ska genomföras och villkoren av utbildningen. ST-kontraktet är inte juridiskt bindande utan en överenskommelse, vanligtvis undertecknat av ST-läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef. SYLF rekommenderar att man innan ST påbörjas upprättar ett ST-kontrakt. Här kan du se SYLF:s ST-kontraktsmall

Ett ST-kontrakt ska inte blandas ihop med ett utbildningsprogram som är ett obligatoriskt dokument som regleras av Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) ska läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-läkaren) ha ett utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen för den aktuella specialiteten. Utbildningsprogrammet ska vara individuellt och omfatta den tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen.
Sveriges läkarförbund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.