Kan jag arbeta som vikarierande underläkare innan min examen?

Ja, om du genomgår läkarutbildning vid ett svenskt universitet och har fullbordat studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och prov. Om vikariatet avser ett ämne som du genomgår efter den nionde terminen krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne. Läkarstudenter får inte anställas i primärvården eller inom akutsjukvården (på akutmottagningen).

Läs mer på Socialstyrelsen hemsida.

Studerar du till läkare i ett annat EU/EES-land och vill vikariera som underläkare? Läs svaret här.
Sveriges läkarförbund (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.