Är det möjligt att vikariera som underläkare i Sverige innan examen från ett annat EU/EES-land?

Ja. Den som genomgår läkarutbildning i ett annat EU/EES-land kan beviljas särskilt förordnande av Socialstyrelsen för att vikariera som underläkare givet följande förutsättningar:
  • De nio första terminerna av läkarutbildningen har fullgjorts med godkända kurser och prov.
  • Om vikariatet avser ett ämne som den studerande genomgår efter den nionde terminen så krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne.
  • Praktisk tjänstgöring i tillräcklig omfattning.
  • Läkarstudenter kan inte anställas i primärvården eller inom akutsjukvård (på akutmottagning).
  • Du kan läsa mer på Socialstyrelsens hemsida  

Sveriges läkarförbund (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.