Till senaste kommentaren

Kan jag vara anställd på två kontor samtidigt?

Jag är visstidsanställd på ett arkitektkontor men får knappt några timmar att jobba. Nu har jag fått erbjudande om att bli visstidsanställd under en månad på ett annat arkitektkontor. Får jag vara visstidsanställd hos två firmor samtidigt?
(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Du bör samråda med båda arbetsgivarna i frågan. Är man anställd har man en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare vilket bland annat innebär att man inte får konkurrera med sin arbetsgivare. Genom att samråda med sin arbetsgivare på förhand undviker man att hamna i en situation där arbetsgivaren påstår att man konkurrerar med arbetsgivaren.

    Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal är det mer explicit uttryckt att utgångspunkten är att man ska anmäla/rådgöra med arbetsgivaren innan man tar en bisyssla. Även om du inte jobbar heltid på din nuvarande anställning blir en annan anställning ändå en bisyssla till din befintliga anställning.

    Även om det saknas kollektivavtal bör man diskutera med sin arbetsgivare innan man tar en tjänst till/bisyssla. Du bör även informera den eventuella nya arbetsgivaren om att du har en annan anställning som kommer att löpa parallellt. Godkännande av bisyssla bör ske eller i vart fall bekräftas skriftligen för att undvika onödiga missförstånd.
    Isac Jonsson Förbundsjurist
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.