Till senaste kommentaren

Vilka uppsägningstider gäller vid vikariat?

Jag har fått ett två årigt vikariat som planarkitekt på en kommun. Vad är det som gäller angående uppsägningstid? Läste på nätet att man inte kan säga upp vikariat eftersom det redan är tidsbestämt. Det måste i så fall måste skrivas in i avtalet. I mitt avtal står det ingenting om uppsägning. Finns det någon praxis?

(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Kollektivavtalet som reglerar villkoren för anställningar vid kommuner, Allmänna Bestämmelser, innehåller regler kring detta. Eftersom det finns bestämmelser i kollektivavtalet gäller dessa istället för enbart lagen. Ett vikariat är att anse som en tidsbegränsad anställning på samma sätt som bland annat en visstidsanställning.

    Enligt AB 7 kap. 33§ mom. 3 (sidan 53-54) gäller att för en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå längre tid än tre månader är den ömsesidiga uppsägningstiden en månad om inget annat överenskoms. Ett längre vikariat kan således sägas upp. Arbetstagaren kan säga upp sig utan något särskilt skäl men arbetsgivaren måste kunna visa på skäl motsvarande saklig grund för att kunna säga upp arbetstagaren.

    Återkom gärna vid fortsatta funderingar.
    Sveriges Arkitekter
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.