Till senaste kommentaren

Uppsagd veckan innan man går på föräldraledighet?

Hej,

Jag arbetar på ett företag utan kollektivavtal. Jag kommer gå på föräldraledighet nu om ca 1 vecka och har fått känslan av att min chef kanske kommer säga upp mig, jag önskar därför rådgivning om en sådan situation uppstår. Kan arbetsgivaren ens säga upp mig dagarna innan min föräldraledighet? Enligt mig så har jag presterat väl över förväntan och har haft för stor arbetsbörda. Nu vet jag inte om detta är fallet, men vill vara förberedd på om det sker.

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  Generellt gäller att man inte är bättre skyddad mot uppsägning i samband med föräldraledighet än annars.

  De skydd som finns ang föräldraledighet och uppsägning är att man inte får sägas upp p g a anledningar som har med föräldraledighet att göra.

  Vidare finns en regel att om man sägs upp p g a arbetsbrist under tiden man är helt föräldraledig så börjar uppsägningstiden i regel räknas fr o m att man återgår i arbete eller hade planerat att återgå i arbete.

  En förutsättning för att få säga upp en tillsvidareanställning är att arbetsgivaren har sakliga skäl (tidigare saklig grund). Det betyder att man i ditt fall måste titta på om arbetsgivaren har sakliga skäl för att avsluta din anställning. Finns sakliga skäl kan en person som avser gå föräldraledighet eller är på föräldraledighet sägas upp på samma sätt som en medarbetare som inte ska gå/ är på föräldraledighet.

  Normalt sett ska fackförbund informeras innan arbetsgivaren får säga upp en tillsvidareanställd och man kan då diskutera med sin fackliga representant kring om arbetsgivaren kan säga upp eller inte.

  Isac Jonsson Förbundsjurist
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.