Till senaste kommentaren

Ändra omfattningen av tjänstledighet för studier?

Hej!
Jag är införstådd med att jag har rätt att avbryta min tjänstledighet för studier och återgå till arbetet efter två veckor. Men gäller det bara om jag avbryter min tjänstledighet för studier helt och hållet? Eller kan jag avbryta den i del?
Om jag till exempel är tjänstledig 100 % för studier, kan jag då meddela min arbetsgivare att jag vill komma tillbaka till arbetet på 25 % (och fortsätta vara tjänstledig 75 % för studier)?


Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    Rätten att avbryta en pågående tjänstledighet för studier, för att sedan återgå till arbetet, är inte enligt lag flexibel på det sätt du är inne på. Har ledigheten redan pågått upp till ett år kan du avbryta ledigheten senast två veckor i förväg, och har den pågått minst ett år behöver du säga till senast en månad innan du vill avbyta ledigheten.
    Eftersom Studieledighetslagen inte innehåller någon egentlig flexibilitet i den här frågan behöver en ny ansökan om studieledighet på 75% skickas in till arbetsgivaren 6 månader i förväg om det finns kollektivavtal. Så att avbryta den tidigare ledigheten och att söka en ny ledighet är två separata skeenden med olika tidsfrister, och det är den anställde som är ansvarig för att synkronisera detta tidsmässigt. Det går alltså inte att delvis avbryta en tjänstledighet för studier med stöd i lag.
    Ett annat alternativ är om du i skrift kommer överens med arbetsgivaren om en förändring av studieledighetens omfattning, och det är nog vanligaste tillvägagångssättet.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.