Till senaste kommentaren

Får jag sjuklön vid sjukdom under semestern?

Sjukdom bryter semestern enligt er och man har rätt att ta ut sina semesterdagar vid ett senare tillfälle om man anmält sjukdom under semestern.
Betyder det också att arbetsgivaren är tvingad att betala ut sjuklön (-minus en karensdag) under de anmälda dagarna som skulle ha varit semester?
Vad finns det i så fall för stöd för detta? Enligt Försäkringskassan ska arbetsgivaren bestämma om man har rätt till sjuklön och jag hittar ingenting angående detta i Arkitektavtalet.
Gäller uppskjutandet av semesterdagar enbart från den dag man anmält sjukdom till arbetsgivaren och inte retroaktivt?
(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan!

    Tanken är att semestern är till för att återhämta sig från arbetet, inte för återhämta sig från sjukdom. Semesterlagen §15 gör det därför möjligt för en anställd att avbryta en pågående semester vid inträffad hel sjukdom under semestern. Inplanerade semesterdagar där den anställde blir sjuk ska således inte räknas som semesterdagar. Anmälan om detta ska ske utan dröjsmål, men senast den första dagen den anställde återvänder till arbetet. Så det kan innefatta en viss retroaktivitet.

    Istället får sjuklön, enligt sjuklönelagen, betalas av arbetsgivaren förutsatt att de allmänna kraven för sjuklön är uppfyllda. Detta regleras alltså i lag och inte i kollektivavtal. Därför är det lika bra att göra en sjukanmälan till sin arbetsgivare så snart som möjligt om du blivit sjuk under semestern.
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.