Till senaste kommentaren

Är tjänstledighet semesterlönegrundande?

Hej!
Tjänstledighet - är det semesterlönegrundande?
(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Rent allmän tjänstledighet, alltså överenskommen tjänstledighet utan något särskilt stöd i lag, är inte semesterlönegrundande. Ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet mm. är semesterlönegrundande enligt bestämmelser i lag.
    Oskar Holmer Förbundsjurist
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.