Uttag av komptid eller semester?

Hej,
vi började diskutera julledighet på kontoret häromdagen och chefen sa vi alla kan jobba in flextid för att ta ledigt i mellandagarna. Dock sa chefen också att vi får vara beredda på att hoppa in och jobba om något "skulle dyka upp". Några av oss vill resa bort eller planera att ha barnen hemma från barnomsorg etc. Vilken möjlighet har chefen att beordra in oss när vi är komplediga? Kan han göra det godtyckligt och med kort varsel, eller ska det vara på samma kriterier som semesterdagar? Chefen tror också att han har rätt att kalla in oss från semestern godtyckligt, men vi vet att han inte kan göra det utan skäl. Hur ska vi veta om det finns "synnerliga skäl"?

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    Flextid - alltså inte övertid eller semester - är varken reglerat i lag eller centralt kollektivavtal. Bestämmelser om flextid kan istället finnas i ett lokalt kollektivavtal, anställningsavtalet eller i en ensidig utfästelse av arbetsgivaren. Se först om det finns några skriftliga bestämmelser i någon av de källorna. Saknas ytterligare information i någon av dessa källor är frågan helt oreglerad. Det gör det möjligt för arbetsgivaren att beordra in en anställd mer godtyckligt under flexledighet eftersom semesterlagens regler inte per automatik gäller för oreglerad flextid. Arbetsgivarens rätt att avbryta beviljad flextid ligger inom arbetsledningsrätten. Tanken med flextid är annars att det ska finnas en klart definierad flextidsram varje arbetsdag där den anställde själv väljer förläggning av arbetstimmar inom den flextidsramen.

    Formellt sett kan en arbetsgivare återkalla redan beviljad semester, även påbörjad. Ett besked om beviljad semester är dock ett avtal mellan dig och arbetsgivaren. Att arbetsgivaren då bryter mot det avtalet innebär att du har rätt till ersättning för direkta kostnader som orsakats av att avtalet brutits ensidigt. Om arbetsgivaren dessutom "saknar fog" till att bryta mot avtalet kan skadestånd enligt semesterlagen bli aktuellt. Att "ha fog" får inte handla om enbart dålig planering, Det ska handla om att någon absolut kris uppkommer, något som bör ses som exceptionellt på ett arkitektföretag och som får bedömas från fall till fall. Semester innebär inte att en anställd har beredskap. Dyker den här situationen upp är du välkommen att ringa oss för bedömning. Notera att om en arbetsgivare avbryter semester - även på fel grunder - behöver du generellt infinna dig på arbetet för att inte göra fel själv.

    Sammanfattningsvis är det viktigt att hålla isär flextid från semester, känna till att beviljad flexledighet enkelt kan avbrytas av arbetsgivaren men att det är svårare för arbetsgivaren att ensidigt återkalla redan beviljad semester.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.