Uppsägning av provanställning?

Hej,

Hur ska det fungera rent formellt om en person som är provanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist? Skiljer det sig från om man är tillsvidareanställd?
Jag undrar också hur det ska fungera om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist under den period man är sjukskriven?
Anonym

Kommentarer

 • Hej och tack för frågan.
  Formellt sägs inte provanställningar upp på samma sätt som tillsvidareanställningar eller uppsägningsbara tidsbegränsade anställningar. Provanställningar avbryts antingen i förväg innan provanställningens slut eller så löper provanställningen ut i samband med dess slutdatum förutsatt att arbetsgivaren givit besked om detta. Vad som gäller mer specifikt kan variera mellan kollektivavtal och beroende på om det finns kollektivavtal eller inte. Men utgångspunkten är att provanställningar kan avbrytas utan särskild motivering, vilket är godtagbart så länge avbrytandet inte är diskriminerande eller strider mot någon annan lag eller mot god sed på arbetsmarknaden.
  Vid ett avbrytande av provanställning ska den provanställde, i vart fall enligt Arkitektavtalet, få besked två veckor i förväg. Den provanställdes fackliga organisation ska också enligt Arkitektavtalet underrättas om en provanställning inte övergår till en tillsvidareanställning och den provanställde har även då rätt till en motivering från arbetsgivaren om anledningen till avbrytandet, om den provanställde begär det.

  En provanställning kan alltså avbrytas utan särskild anledning medan en tillsvidareanställning som ska sägas upp ska förhandlas först och det behöver finnas en grund för uppsägningen. För en tillsvidareanställning sker en uppsägning dessutom enligt reglerna om turordning samtidigt som en provanställning kan avbrytas mer fritt.

  Avbryts en provanställning under en tid där den provanställde är sjukskriven hänvisar vi till Försäkringskassan för information om sjukpenning, SGI och ersättningsnivåer.

  Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.