Lönesamtal under tjänstledighet?

Jag har varit tjänstledig för studier under ett år och undrar om jag ska delta i lönesamtal som kommer genomföras på min arbetsplats (privat sektor) denna månad. Jag kommer att komma tillbaka till jobbet i augusti. Hur ska jag tänka kring lönesamtalet när jag inte har arbetat?

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    Nu framkommer det inte om arbetsgivaren har kollektivavtal (Arkitektavtalet) eller inte. Men om arbetsgivaren har kollektivavtal är studielediga, som är studielediga i minst tre månader, undantagna från löneavtalet och därmed lönerevisionen. Det är först till nästkommande ordinarie lönerevision efter studieledigheten som du omfattas av lönerevisionen som vanligt. Då får utvärdering ske efter vad du arbetat efter din återkomst i tjänst.
    Saknas kollektivavtal gäller samma sak eftersom det inte finns någon rätt att vara med i lönerevisionen enligt lag. Eventuellt kan det stå något annat i ditt anställningsavtal eller i en lönepolicy och i så fall gäller det.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.