Lönerevision vs. lönejustering?

Hej! Mitt kontor vill hävda att de kan baka in personers lönejusteringar (om de ex gått från medverkande till handläggande) i den gemensamma lönerevisions-potten. Är detta något som är beskrivet i arkitektavtalet eller liknande? Dvs huruvida de "får" lov att göra så. Det innebär ju mindre pott som går till oss andra som inte gjort ett hopp i ansvar.
Anonym

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    När någon går upp i tjänst är detta en förhandlingsfråga mellan arbetsgivaren och den anställde, där frågan om lön vanligtvis förhandlas i samband med att den anställdes tjänst förändras.
    Har parterna inte förhandlat om det, eller inte nått fram till någon överenskommelse kring ny lön, finns det i vart fall inga formella hinder mot att den frågan istället tas upp i samband med nästföljande lönerevision.
    Så svaret är nej, just detta scenario finns inte beskrivet i Arkitektavtalet men det finns samtidigt inga formella hinder mot att så sker.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.