Till senaste kommentaren

Har jag rätt till ledighet för läkarbesök eller tandläkarbesök?

Hej!
Jag undrar om man har rätt att gå på vårdbesök på betald arbetstid? Alternativt; Har man rätt till tjänstledigt för vårdbesök?

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    Inom den privata sektorn, hos arbetsgivare som har kollektivavtalet Arkitektavtalet, finns ingen rätt till varken läkarbesök eller tandläkarbesök på betald arbetstid. Arbetsgivaren kan dock frivilligt efter förfrågan bevilja permission, alltså kortare ledighet med bibehållen lön, för ett sådant vårdbesök.
    Hos offentliga arbetsgivare som har kollektivavtalet AB finns en rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare, men enbart vid akut sjukdom eller olycksfall och enbart om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. Även här kan arbetsgivaren dock frivilligt bevilja även andra typer av vårdbesök med bibehållen lön.
    Det finns ingen allmän rätt i lag till obetald tjänstledighet för den här typen av vårdbesök.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.