Vad utgör en driftsenhet?

Vad kan anses som en driftsenhet på ett arkitektkontor? Om vi har både arkitekter och ingenjörer anställda är det då olika driftsenheter? Kan man se en enskild projektgrupp som arbetar med ett specifikt projekt som en driftsenhet?
(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Driftsenhet är ett geografiskt begrepp som syftar på ett avgränsat geografiskt område exempelvis ett kontor. Med driftsenhet kan alltså avses alla anställda vid ett kontor.
    Isac Jonsson Förbundsjurist
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.