Till senaste kommentaren

Måste jag fotograferas till företagets hemsida?

Hej, är anställd på ett mindre företag. I fredags kl 17.06 skickades det ut ett mejl om att vi alla ska fotograferas idag. Dels när vi äter frukost, dels i olika gruppkonstellationer samt ’spontant’ när vi arbetar och slutligen även individuellt. Allt för den nya hemsidan. Måste jag ställa upp på detta? Har arbetsgivaren rätt att kräva att jag ställer upp på att bli avbildad på nätet när jag äter frukost mm?

(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Huvudregeln är att arbetsgivaren leder och fördelar arbete vilket betyder att utgångspunkten är att man som anställd är ska utföra de uppgifter som arbetsgivaren anvisar. I vissa fall kan det dock vara mer tveksamt om arbetsgivaren faktiskt kan kräva att man ska göra vissa saker.

  Är man tveksam kring att utföra en uppgift som arbetsgivaren anvisar bör man prata med arbetsgivaren för att försöka hitta en lösning som fungerar för båda parter.

  Vad gäller specifikt bilder på hemsida behöver arbetsgivaren även beakta integritetsaspekter enligt GDPR. Kortfattat är det i regel kanske mer troligt att det är tillåtet att publicera en porträttbild och kontaktuppgifter på anställda än andra typer av bilder. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida. https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/samma-regler-for-alla/publicera-bilder-filmer-och-ljud-pa-internet/

  Förslagsvis kan man dock börja med att prata med sin arbetsgivare för att hitta en lösning som fungerar för alla parter.
  Isac Jonsson Förbundsjurist
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.