Till senaste kommentaren

Jämställt uttag av föräldraledighet?

Hej, i samband med lönekartläggningen på mitt företag funderade jag på hur det ser ut med uttaget av föräldraledighet bland medlemmarna i Sveriges arkitekter. Hur jämlikt/ojämlikt är det mellan könen. Man ska ju inte halka efter lönemässigt på grund av föräldraledighet - men risken är ändå stor om man får flera barn tätt och flera långa föräldraledighetsperioder nära varandra i tid.
Är det jämställt så borde detta dock inte vara en faktor för löneskillnader mellan kön - min känsla är dock att det inte är tillräckligt jämt. Finns det någon statistik över föräldraledigheten? Vore intressant att ta del av - kanske som en kortare notis eller artikel i Arkitekten också.

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan till oss.
    Eventuella missgynnanden på grund av föräldraledighet tillika eventuell diskriminering med diskrimineringsgrunden kön är såklart inte tillåtet och får utredas från fall till fall.
    Någon central statistik om just uttaget av föräldraledighet för arkitekter har vi inte här internt, men om du vill ha en generell bild kan du se statistiken hos Försäkringskassan. Om du vill ta en dialog med journalisterna på Arkitekten hittar du deras kontaktuppgifter här.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.