Till senaste kommentaren

Föräldraledig utan föräldrapenning?

Jag är fast anställd arkitekt och har ett barn som är 2,5 år. Jag funderar på att söka några veckors föräldraledigt under sommaren att förlänga semestern för mig och mitt barn. Kan jag ansöka om föräldraledigt utan att sedan söka om föräldrapenning hos försäkringskassan? Ser min arbetsgivare hur många föräldradagar jag har kvar hos försäkringskassan? Jag har några föräldradagar kvar men snart är de slut. 


Kommentarer

 • Hej och tack för frågan.
  Föräldraledighetslagen reglerar de olika typerna av föräldraledighet i 4-9 §§. Lagen skiljer på delledighet och hel ledighet, i det här fallet verkar det vara fråga om hel ledighet mellan två olika datum. Fram tills att barnet är 18 månader har föräldern rätt till föräldraledighet med eller utan föräldrapenning (5§). Efter 18 månader har föräldern rätt till hel ledighet enbart om det finns föräldradagar kvar att ta ut, alltså under förutsättning att hel föräldrapenning betalas för dessa dagar.
  Eftersom rätten till ledighet i det fallet är avhängig att det finns dagar hos Försäkringskassan kan arbetsgivaren begära att du styrker att du har betalda dagar kvar hos Försäkringskassan för hela den aktuella ledighetsperioden.

  Återkom gärna.
  Sveriges Arkitekter
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.