Har jag rätt till flyttdag?

Har jag rätt till en flyttdag med bibehållen lön om jag är ansluten till kollektivavtal?

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    Varken lag eller de flesta kollektivavtal innehåller någon rätt till ledighet med bibehållen lön vid flytt. Bland våra kollektivavtal är det enbart om du arbetar inom staten som du har rätt till en sådan ledig dag. Arbetsgivaren kan dock alltid ensidigt ge ledighet för flytt, så kontrollera gärna om det står i en policy eller liknande.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.