BVC-besök på arbetstid?

Har man under arbetstid rätt till ett antal besök på barnmorskemottagningen som blivande förälder?

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    Någon sådan rätt till betald ledighet för den typen av vårdkontakt finns inte i lag, och inte heller i något av Sveriges Arkitekters kollektivavtal. Arbetsgivaren kan dock ensidigt bevilja detta med eller utan lön. Kontrollera också gärna om det står något i eventuell personalhandbok eller liknande.
    För anställda inom staten finns rätt till betald ledighet för besök hos mödravårdscentral.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.