Betald ledighet för urnsättning?

Hej! Har jag rätt till betald ledighet för att närvara vid min mormors urnsättning?

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    Någon sådan rätt till betald tjänstledighet/permission finns inte i kollektivavtalet för den privata sektorn eller i lag, utan det är upp till arbetsgivaren att bevilja ensidigt. Inom kommuner och regioner finns dock en sådan rätt till ledighet.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.