Till senaste kommentaren

Får arbetsgivaren neka tjänstledighet på grund av studier?

Hej!
Jag funderar på att läsa en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till våren 2024 och tänker fråga lov om tjänstledighet hos min arbetsgivare. Jag har hört från någonstans att arbetsgivare har möjlighet att neka förfrågan en gång. En annan version säger att arbetsgivaren inte får säga nej om man frågar i god tid och om utbildningen inte avser hobby utan förberedande för eget yrke men även för om man vill byta yrke. Så jag undrar lite om vad säger lagen om det?

Kommentarer

  • Hej och tack för din fråga.
    En yrkeshögskoleutbildning är i princip alltid en sådan form av studier som omfattas av rätt till studieledighet. Som du är inne på behöver inte arbetsgivaren bevilja ledighet för rena hobbystudier/självstudier, däremot kan utbildningen avse både arbete inom samma bransch men även inom någon helt annan bransch.
    Så söker du en utbildning som uppfyller lagens villkor, inkluderat att du uppfyller kravet på minsta anställningstid hos arbetsgivaren (vilket är sex månader vid ledighetens början eller, vid spridda anställningar, sammanlagt minst tolv anställningsmånader under de senaste två åren) så kan inte arbetsgivaren neka studieledigheten.
    Däremot kan arbetsgivaren alltid skjuta upp ledighetens början från datumet ansökan om ledighet kommer in. I praktiken innebär det att om arbetsgivaren har kollektivavtal så behöver den anställde ansöka om ledighet 6 månader i förväg. Den som avser att börja studera exempelvis den 1 september ett visst år behöver därmed söka ledigheten senast den 1 mars samma år. Finns det inget kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten längre än så - men maximalt två år innan frågan kan prövas i domstol.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.