Till senaste kommentaren

Får jag säga till kunder att jag har sagt upp mig?

Hej,
Jag undrar om ni kan hjälpa mig att reda ut vad jag får och inte får säga till kunder jag har direktkontakt om jag säger upp mig.
Får jag svara på frågan vad jag ska göra när jag slutat? Vi har ingen specifik klausul angående det i vårat avtal vad jag hittat.

(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  I alla anställningsförhållanden gäller att det finns en så kallad lojalitetsplikt. Detta är en princip som gäller oavsett om det står något om det i anställningsavtal eller kollektivavtal. Utöver detta finns det i vissa fall avtal eller klausuler om konkurrensförbud men eftersom du skriver att du inte har det bortser jag från dessa typer av avtal i det följande.

  Som anställd innebär lojalitetsplikten att man måste vara lojal mot sin arbetsgivare och att man bland annat inte får konkurrera med sin arbetsgivare. Man får exempelvis inte försöka ta med sig kunder till sitt nästa arbete.

  Om du informerar om var du kommer att jobba framöver skulle arbetsgivare kunna tolka det som att du försöker att ta med dig kunden. Eftersom många arkitektkontor är konkurrenter skulle detta kunna medföra att arbetsgivaren menar att du har brutit mot din lojalitetsplikt.

  Med anledning av detta föreslår jag att du samråder med din arbetsgivare om vad du kan säga till kunder.
  Isac Jonsson Förbundsjurist
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.