Årsarbetstid?

Hej
Jag har en anställd som skulle ange sin arbetstid i samband med sjukskrivning och Försäkringskassan undrar hur många timmar hon jobbar. Vi går efter Varierad Årsarbetstid på 1944 timmar , 40 timmars vecka. Försäkringskassan uppger att vanligaste är att ha en årsarbetstid på 2080 timmar. Är det fel att ange 1944 timmar ska man bara uppge 40 timmars vecka?? Förvirrad.
Anonym

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    Vår rekommendation är att du anger ert arbetstidsmått per vecka, vilket enligt din beskrivning är 40 timmar per vecka. Däremot behöver du stämma av med Försäkringskassan om de insisterar att en särskild årsarbetstid anges och följa deras instruktioner. Men börja med att ange enbart 40 timmar per vecka.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.