Arbetstimmar per månad?

Hej, jag är nyexaminerad och ska få en heltidsanställning med den rekommenderade ingångslönen. Kontoret har dock timersättning och jag undrar vad som då är den korrekta timlönen. Ska jag räkna med att en snittmånad har 160 timmar?
Vad rekommenderar ni?
(Uppdaterad )

Kommentarer

  • Hej och tack för din fråga. Den formel som finns reglerad i kollektivavtalet på privat sektor för att räkna fram timlön är som följer: månadslön x 12 / 52 x veckoarbetstiden. Men då bygger en heltidslön på att 40 timmar i veckan, eller annan veckoarbetstid i ditt avtal, alltid räknas som arbetad tid oaktat röda dagar och så vidare.
    Sveriges Arkitekter
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.