Till senaste kommentaren

Vad utgör arbetstid under en studieresa?

Hej,

Vi arbetar på ett privat arkitektkontor och ska på studieresa onsdag-lördag.

Vi undrar hur det fungerar med arbetstid under studieresa och om det finns några regler för det? Vi har olika arbetstid på kontoret där vissa arbetar deltid och andra heltid. Hur fungerar det om vi har schemalagda aktiviteter under studieresan mellan exempelvis 9-20 och sedan middag med kontoret mellan 20-23. Räknas det som en ordinarie arbetsdag (8h eller 6h) eller räknas hela dagen som arbetstid? 09-20 eller 09-23?

Vi har också möjlighet att välja hemresa antingen lördag eller söndag. Hur räknas den dagen då som arbetstid? Som restidsersättning eller som full arbetstid?

Kommentarer

 • Hej och tack för frågan.
  Vi kommer direkt in på bestämmelserna om övertid. Jag utgår från att du arbetar i privat sektor under Arkitektavtalet och att det inte finns några här relevanta bestämmelser om flextid som gäller på din arbetsplats.
  Som utgångspunkt har du enligt Arkitektavtalet rätt till övertidsersättning - förutsatt att du inte har avtalat bort rätten till övertidsersättning i ett avtal med din arbetsgivare.
  Som övertid räknas allt arbete utanför den anställdes ordinarie arbetstid. Har du exempelvis en ordinarie arbetstid måndag till fredag 9 - 17 går tiden efter klockan 17 som övertid. En förutsättning för att arbete ska definieras som övertid är dock att övertiden antingen beordrats i förhand eller godkänns i efterhand av arbetsgivaren. Tid kvar på kontoret efter arbetstid som varken beordrats i förhand eller godkänts i efterhand blir inte kompenserat som övertid - du är dock inte skyldig att arbeta den tiden.
  När det kommer till en studieresa är det bästa om arbetsgivaren redan i förväg klargör vilka timmar som kommer att utgöra övertid och vilka som är på den anställdes fritid. Men om ingen av timmarna överstigande den normala arbetstiden varken godkänts som övertid i förhand eller i efterhand kommer inte studieresan att kompenseras extra - detta inkluderar tid för alla aktiviteter på studieresan. Det är då å andra sidan helt frivilligt att delta på studieresan och då får arbetsgivaren räkna med att alla kanske inte vill delta på sin fritid. Om studieresan är frivillig räknas den normalt sett inte som övertid om inte arbetsgivaren har godkänt detta uttryckligen. Är det en frivillig resa finns det heller ingen rätt till restidsersättning, som annars betalas om exempelvis hemresan - från en beordrad studieresa - sker på en lördag eller söndag.
  För den som arbetar deltid gäller att all extra arbetstid upp till ordinarie full arbetstid ersätts som mertid och först efter det som övertid under samma förutsättningar som ovan.

  Ring oss gärna om du vill diskutera frågan vidare. Vill du komma kontakt med oss via telefon, ring 08-505 577 00 mellan klockan 9–15 måndag–fredag. Lunchstängt klockan 12–13.
  Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.