Till senaste kommentaren

Vad kan jag säga om arbetsmarknadsläget?

Jag undervisar på landskapsarkitektprogrammet och vill veta vad jag ska säga till de nya studenterna som börjar i höst om arbetsmarknaden idag och vad vi tror kommer att gälla om 5 år.

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga.

  Sveriges Arkitekter gör prognoser kring arkitekternas arbetsmarknad. De prognoserna publiceras i Sacos sammanställning kring akademikers arbetsmarknad.

  Sveriges Arkitekter har gjort en prognos till 2025 även om den på grund av Corona-krisen inte är publicerad hos Saco.

  Landskapsarkitekt 
  • Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans
  • Prognos för nyexaminerade till år 2025: balans
  • Arbetsmarknaden för erfarna idag: balans
  • Prognos för erfarna till år 2025: liten konkurrens
  Arbetsmarknaden idag
  Efterfrågan på planeringsarkitekter har minskat på grund av konjunkturavmattningen som orsakats av Coronapandemin våren 2020. Det är i dagsläget svårt att överblicka hur länge konjunkturavmattningen kommer att hålla i sig. Det som skapar jobb är främst utvecklingen av allmänna platser i städer för ökad social och ekologisk hållbarhet. Andra viktiga arbetsfält är hållbarhet i kommunernas planering samt gestaltning och landskapsanpassning av vägbyggen och stora infrastrukturprojekt.

  Prognosen för nyexaminerade landskapsarkitekter är balans 2025. Vår omvärldsanalys pekar på att digitalisering, urbanisering, klimatomställning och globalisering är trender som stärker efterfrågan på gestaltning och planering av framtidens hållbara livsmiljöer. Klimatförändringarna förändrar och förstärker behoven av landskapsarkitektens kunskaper om ekologisk hållbarhet, ekosystemtjänster och kretslopp. Landskapsarkitektutbildningen har tagit in många fler under de senaste tio åren. Det förväntas leda till en mättnad av marknaden.

  Prognosens osäkerhet
  Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 för både nyexaminerade och erfarna på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet.

  Den främsta osäkerheten gäller om samhällets investeringar i klimatsmart, social och kulturell infrastruktur för en hållbar livsmiljö kommer att fortsätta i dagens omfattning. Landskapsarkitektutbildningarna har historiskt sett varit bra på att möta nya samhällsutmaningar genom att förbereda studenterna för att ta på sig nya roller och hantera komplexiteten och mångfalden i samhällsplaneringen. Det minskar prognosens osäkerhet.

  Du får gärna hänvisa studenterna till Sacos hemsida där prognoserna vanligtvis publiceras
  Sammanställningen i PDF finner du här https://www.saco.se/opinion/rapporter/framtidsutsikter/
  Här finner du en lista sorterbar både i bokstavsordning och per typ av arbete https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/
  Isac Jonsson Förbundsjurist
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.