Arbete på rasten?

Hej!

Sedan jag började arbete på mitt nuvarande kontor så har jag märkt att kontoret systematiskt använder fikapauser och luncher för kontors/planeringsmöten, interna inpirationsföreläsningar och genomgångar av nya programvaror/mallar mm.

För mig faller kontorsmöten och genomgångar av interna arbetsdokument inom kategorin arbete. Är det tillåtet/rekommenerat att man ska delta i möten på sin fikarast/lunch?

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    Kontorsmöten, internutbildningar med mera går absolut som arbetstid. Allt som är kopplat till arbetet och som inte är att definiera som ren fritid är att se som arbetstid. Utifrån Arkitektavtalets arbetstidsavtal gäller följande. Med rast menas avbrott i den dagliga arbetstiden då tjänstemän inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. I regel alltså lunchuppehållet - men en rast kan bytas ut mot ett så kallat måltidsuppehåll, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Med måltidsuppehåll får den anställde inte lämna arbetsplatsen utan ska när denne äter vara redo att avbryta måltidsuppehållet och arbeta vid behov. Det kan ses lite som ett mellanting mellan rast och vanligt arbete. Tanken är att detta ska ske i undantagsfall och inte alls regelbundet. Det är rätt ovanligt med måltidsuppehåll i tjänstemannayrken, inklusive bland arkitekter. Utöver detta finns pauser. Med paus menas kortare avbrott från arbetet under arbetstid. Paus räknas alltid in i arbetstiden.

    Men om du under rast eller måltidsuppehåll faktiskt arbetar så ska det gå som arbetstid. Arbetas det över lunchen så kan det ifrågasättas utifrån bestämmelserna i arbetstidsavtalet, om du inte även får en annan riktig lunchrast. Kortare pauser såsom fikaraster ska, likväl som raster, inte innebära något arbete alls. Ring oss gärna om du vill diskutera frågan vidare.


    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.