Till senaste kommentaren

Är det skäligt med längre årsarbetstid än de föreslagna?

Jag arbetar på en kontor med huvudkontor i Danmark. Således följer vi den danska kalendern i mångt och mycket. Vi har kollektivavtal, men vi arbetar fler timmar per år jämfört med de två kalendrar som finns listade. Detta år innebär det att vi arbetar 2020 timmar.
Finns det några regler för detta? Kan man yrka på högre lön/förmåner då det skulle innebära en veckas mer arbete för samma lön?

Kommentarer

  • Hej och tack för frågan.
    Även om du arbetar på ett kontor i Sverige som har Arkitektavtalet är våra föreslagna årstimplaner inte juridiskt bindande på samma sätt som Arkitektavtalet är. Så det är enbart kollektivavtalets regler du kan luta dig på och några andra regler i frågan finns inte. I Arkitektavtalet framgår främst, i den här frågan, att den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka.
    Därmed saknas det bindande regler som skulle vara till grund för ett sådant anspråk du nämner. Det är mer en fråga om din arbetsgivare vill ha villkor som är i linje med branschen i övrigt eller inte.
    Sveriges Arkitekter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.