Till senaste kommentaren

Kan en arkitekt anställas som praktikant?

Kan en arkitekt med arkitektexamen anställas som praktikant? Eller strider det mot några lagar/regler/rekommendationer?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej och tack för frågan.
  Det är formellt tillåtet för en arkitekt med examen att vara anställd som praktikant. Som i alla fall av praktikanställning är det dock viktigt att praktikanten har en handledare och att bestämmelserna i övrigt i Arkitektavtalet följs, se förslagsvis följande bestämmelser på sidan 50 med mera.

  "Praktiken är en del av utbildningen och bör därför ge inblick i arkitektarbetets olika skeden. Praktikanten bör om möjligt få insyn i närliggande arbetsområden. Praktikanten bör följa med handledaren på projekt- och byggmöten samt sammanträden med kunder, brukare och myndigheter. En praktikant ska inte behöva vara produktiv hela tiden, utan bör beredas tillfälle att få en inblick i olika arbetsuppgifter och verksamhetsområden. Praktikanten bör få delta i kurser, studiebesök med mera på samma sätt som den ordinarie personalen." Ur Arkitektavtalet som du hittar här:
  https://www.arkitekt.se/medlem/radgivning/kollektivavtalet-viktig-grund/arkitekternas-kollektivavtal/avtal-for-privat-sektor/
  Sveriges Arkitekter
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.