Till senaste kommentaren

Kan jag säga nej till personlighets- och IQ-test?

Hej,

På vårt företag så har man nu påbörjat ett helt nytt sätt att kartlägga och dokumentera oss medarbetare i samband med utvecklingssamtal och inför lönesamtal.

Bland annat så vill man att vi ska göra ett personlighetstest för att se om vi passar i den roll som vi har. Man har även gjort IQ-test på nya medarbetare i samband med anställningsintervju.

Sammantaget så är vi mycket skeptiska till det nya upplägget och undrar om det verkligen är ok?

Jag har själv arbetat i företaget i drygt 10 år och känner mig lite kränkt över att jag överhuvudtaget ska behöva sitta och fundera över detta efter 10 års engagemang. Om företaget vill ändra sina rutiner för nyanställning så känner jag att det är en helt annan sak, men att kartlägga redan anställd personal känns både oförskämt och kränkande.

Därför undrar både jag och flera av mina kollegor vad som gäller. Kan vi säga nej? Det hela känns mycket olustigt.

Kommentarer

 • Tack för din fråga.

  De senaste åren har debatten varit flitig angående de personlighetstester som blivit allt vanligare. Kritiken från psykologer har varit massiv, både rörande hur tester utformas och i vilka sammanhang de används.

  Det finns inget som hindrar arbetsgivaren att i arbetsrättslig mening använda personlighets- eller IQ-tester i samband med rekrytering eller som underlag inför löne- eller utvecklingssamtal. Jag personligen är mycket tveksam till nyttan av dessa, och förstår fullt ut att det upplevs som kränkande. Har du arbetat tio år inom företaget är det rimligt att tycka att arbetsgivaren bör ha en god bild över din kompetens och yrkesmässiga förmåga. Det finns givetvis sammanhang där tester är relevanta, men det kräver att det finns kompetens att använda, tolka och behandla den data som samlas in.

  Värt att lyfta är också att värderande uppgifter, till exempel uppgifter från utvecklingssamtal, uppgifter om resultat från personlighetstester eller personlighetsprofiler är ”särskild skyddsvärda” enligt Datainspektionen och regelverket kring GDPR. Det är därför viktigt att arbetsgivaren hanterar uppgifterna med hög säkerhetsnivå.

  Du beskriver inte i detalj hur testandet ska gå till eller vilka tester det handlar om. Finns det en HR-avdelning eller mycket erfarenhet av testande inom ditt företag eller organisation föreslår jag att ni ber om tydligare förklaringar till syftet med testandet och hur vetenskapligt stringenta dessa tester är. Genomförs testerna istället i samarbete med extern konsult tycker jag ledningen har ett mycket stort ansvar att motivera sin tanke med testerna.

  Finns det en fackklubb på arbetsplatsen kan du lyfta frågan till dem. Saknas det föreslår jag att ni som ställer er tveksamma till detta upplägg gemensamt påtalar det för arbetsgivaren. Det är inte helt enkelt att ensam lyfta sin olust, men är ni många som reagerar utgår jag från att arbetsgivaren inleder dialog med er.
  Sveriges Arkitekter
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.