Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vindhastigheter vid hög- resp lågtryck; varför är de senare större?

Hej!
Vindhastigheterna vid lågtryck förefaller mig generellt vara högre än de/dem vid högtryck. Hur kommer sig detta? Tropiska cykloner rapporteras ha hastigheter på t ex 60 m/s, men sådana finns knappast vid anticykloner/högtryck ens av det högsta trycket.
Hur kommer sig denna asymmetri? (Kan inte minnas att meteorologistudierna i ungdomen svarade på det!)

Kommentarer

  • Hej Thomas, tack för din fråga!

    Egentligen är det tvärtom. En och samma tryckgradient ger lite högre vind kring ett högtryck än ett lågtryck.

    Men det är sällan speciellt stora tryckgradienter kring ett högtryck. Inom ett högtryckscentrum kan det vara nästan samma lufttryck över exempelvis halva Sverige.

    Kring intensiva lågtryck kan tryckgradienten däremot vara mycket stor och därmed även vindhastigheten.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.