Policy

Nedanstående policy för innehåll och personuppgifter gäller för detta forum som ägs och administreras av SMHI.

Policy för innehåll

Forumets syfte är att vara en kunskapsdatabas för alla som använder SMHI:s tjänster och erbjuda en möjlighet att tycka till och förbättra upplevelsen för dig som använder vår webbplats och våra appar. Detta är en viktig utgångspunkt när vi avgör vilket material som är lämpligt i forumet.

För att upprätthålla en god ton och hög relevans modererar vi allt innehåll i forumet innan det publiceras. Om du följer riktlinjerna här nedan publiceras ditt inlägg eller kommentar normalt inom ett par timmar under arbetstid måndagar-fredagar.

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare. Om du önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentar.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

 • Vi tar bort innehåll som är kränkande eller nedlåtande mot vår personal och andra som deltar i forumet.
 • Vi tar bort innehåll med ett allt för aggressivt språk eller omfattande användning av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
 • Vi tar bort innehåll som inte bidrar till en konstruktiv dialog. Tyck gärna till om våra tjänster men håll en god ton!
 • Vi tar alltid bort allmänt olämpligt eller olagligt innehåll. Sådant innehåll omfattar rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot, uppmaning till våld eller kriminellt beteende och reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag.
 • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.
 • Vi förbehåller oss rätten att stänga av användare som inte följer våra riktlinjer för forumet.

Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.

Policy för personuppgifter

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du ditt medgivande till att:

 • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
 • Du lämnar ut din e-postadress till SMHI att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
 • SMHI har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
 • SMHI har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)
 • SMHI har rätt att använda ditt namn och din e-post för att presentera information från andra sociala medier där du uttryckligen gett ditt medgivande till att informationen får presenteras publikt. Detta används exempelvis för att kunna presentera en profilbild från Gravatar.
 • SMHI förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart ett ta bort uppgifterna.