Till senaste kommentaren

Vattenbrist och låga grundvattennivåer

Hej. Får läsa att det är vattenbrist. Är det sant? Grundvattennivåerna är lägre än normalt inser jag, men innebär det vattenbrist? Läste att vi Sverige har ca 40% av sötvattentillgångarna i Europa. Mälaren är den dricksvattentäkt som Norrtälje använder, med flera kommuner i länet. En stor del av landets befolkning får sitt vatten från Mälaren. Mälaren har ganska normal vattennivå. För mig som lekman är det ingen brist på vatten utan på grundvatten. Dessutom är det säkert resursbrist i kommunernas vattenverk.
Vad är sant?
Håkan Uhlin Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Risk för vattenbrist delas in i två kategorier beroende på om risken avser ytvatten eller grundvatten.

  SMHI utfärdar risk för vattenbrist för ytvatten ifall flödet i väntas ligga mycket lågt under en period på fyra veckor framåt i tiden i ett mellanstort eller stort område. Risk för låga flöden kan utfärdas i ett mindre område om vattendraget har bedömts vara extra känsligt.

  SGU utfärdar risk för vattenbrist för grundvatten om grundvattennivåerna ligger och förväntas ligga mycket lågt eller om nivåerna bedöms medföra risk för bristsituation.

  Läs mer här: https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist 

  Sverige har många sjöar som innehåller, eller lagrar, mycket sötvatten. Det innebär inte att allt vatten kan användas utan att det påverkar vattenbalansen i Sverige. Det vatten som kan användas utan att balansen påverkas är det överskott av vatten som finns varje år. Överskottet är, i stora drag, skillnaden mellan den nederbörd som kommer över Sverige och den avdunstning som sker från Sverige. Om man använder mer vatten än det så tär det på de lager vi har. Förra årets ringa nederbörd med samtidigt varma väder innebar att både sjöar och grundvatten påverkades negativt och nivåerna sjönk rejält. Att fylla på de stora grundvattenmagasinen igen kommer att ta tid.
  Detta sagt så ligger ändå Sverige ganska väl till vad gäller sötvatten. I Europa är Norge det land med störst tillgång till sötvatten. De har hög nederbörd och ringa avdunstning. Även Tyskland och Frankrike ligger högt på samma lista, därefter kommer Sverige. De länder inom Europa som anses ha lägst tillgång till sötvatten är Malta, Cypern och Luxembourg. (se https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics)
  Som du ser så är vattentillgången per land direkt kopplad till landets storlek, och det kanske skulle vara intressantare att räkna på vattentillgång per capita för varje land. Det anses vara en viktig indikator för att mäta hållbarheten i ett lands vattentillgångar. Då det gäller sötvattentillgång per invånare så ligger Kroatien väl till, tätt följt av Finland och Sverige. Eftersom Storbritannien, Tyskland och Frankrike är tämligen tätbefolkade så hamnar de långt ned i listan.
  I Stockholms län är det idag (2019-07-30) en utfärdad Risk för vattenbrist avseende grundvatten. Då nivåerna är mycket under det normala i små och stora magasin i södra delarna av länet.
  Vattennivån i Mälaren ligger nära, men något över, medelvärdet för juli månad.
  Allmänhetens Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.