Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför är det högtryck i öknen

Hej,
om varm luft stiger, vilket luften bör göra i öknen, så bildas ju lågtyck så varför kan det vara högtryck i öknen då?
Roland Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej! Detta har med atmosfärens storskaliga cirkulation. Grovt sett lyser solen mest över ekvatorsnära områden. Luften där stiger kyls av och blåser mot högre breddgrader där den sjunker för att sedan delvis återvända.

  De områden där luften sjunker motsvarar ungefär de stora ökenområdena på jorden, som ligger nära vändkretsarna. Sahara är det tydligaste exemplet.
  En förenklad bild finns tex här https://www.britannica.com/science/atmospheric-circulation

  I praktiken förekommer det avvikelser beroende av fördelningen av hav och kontinenter mm.
  Weine
 • Trots att ekvatorn ligger i tropikerna har de högsta dagstemperaturerna uppmätts vid vändkretsarna. Vad beror detta på?
  Emil
 • Hej,
  Bra fråga! Väldigt generaliserat: Det som driver upp temperaturen är givetvis mängden inkommande solstrålning och det som sänker den är frånvaro av solstrålningen. Solstrålningens infallsvinkel mot jordytan gör att vi får mest solstrålning på lägre breddgrader på jordklotet. Eftersom jordaxeln lutar något finns de optimala förutsättningarna under ett år mellan vändkretsarna.

  Men det finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till nämligen avskärmning av inkommande solstrålning, det vill säga moln. Beroende av den storskaliga cirkulationen som vi har i tropikerna så stiger allmänt luften nära ekvatorn medan den sjunker i allmänhet kring vändkretsarna. Stigande luft gynnar molnbildning medan sjunkande luft gynnar molnupplösning. Detta gör att solstrålningen avskärmas i stor utsträckning nära ekvatorn medan den flödar mer fritt kring vändkretsarna.

  Uppvärmning av jordytan kan därför pågå under lång tid av själva markytan i tex Sahara vilket gynnar förekomsten av höga temperaturer.

  Närmre ekvatorn regnar det mer, så även om solen skulle lysa där flera dagar i följd så används en stor del av den inkommande energin till att avdunsta vatten, vilket minskar sannolikheten för mycket höga temperaturer.
  Weine

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.