Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Var är vattnet?

Jag tänker mig att summan av allt vatten på och runt vårt jordklot är konstant. I atmosfären, i sjöar och hav, som grundvatten och i behållare av olika slag.
Om min teori stämmer, var är det då, eftersom vi har torka och lågt grundvatten? Är det så enkelt att det är blötare någon annanstans, eller i atmosfären? Och, tränger havsvattnet in och bygger upp grundvatten (under förutsättning att havsvattennivån är tillräckligt hög)?

Kommentarer

  • Hej! Vattnet cirkulerar i ett globalt kretslopp ("vattencykeln") där avdunstningen lyfter vatten till atmosfären som sedan faller som nederbörd. När och var detta sker varierar. På lång sikt (typ 30 år) kan man se klimatologiska mönster, t.ex. att västkusten i genomsnitt får mer nederbörd än östkusten, men eftersom vädret varierar på kortare tid kan det uppstå stora kontraster i både tid och rum.

    De senaste två åren vi haft ovanligt lite nederbörd i stora delar av Sverige beroende på hur luftmassorna rört sig över landet, men det har inträffat liknande perioder med lite nederbörd tidigare, framför allt i mitten av 1970-talet i sydöstra Sverige. Den globala uppvärmningen har hittills inneburit en generell nederbördsökning över i stort sett hela landet, men även ökande avdunstning i samband med högre lufttemperaturer och en allt längre växtsäsong. I de sydöstra delarna av landet finns indikationer på att nettoeffekten blir negativ, åtminstone under sommarhalvåret, vilket skulle innebära att dessa delar oftare kan drabbas av torka i framtiden.

    Havsvatten kan inte bilda sött grundvatten direkt genom inträngning i marken, utan det söta grundvattnet bildas genom infiltration av nederbörd vid markytan. I kustnära områden lägger sig därför det grundvattnet som en "kudde" ovanpå saltvatten (pga densitetsskillnaden). Borrar man brunnar tillräckligt djupt i sådana områden finns risk för att man "punkterar sötvattenkudden" och får inträngning av saltvatten i brunnen.

    Niclas Hydrologi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.