Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vanligare med nollgenomgångar?

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895
Tydligen så har antalet nollgenomgångar ökat på hösten i Västra Götaland från 1961-1990 till 1991-2016. Det var ett minst sagt oväntat resultat. Snarare borde ju antalet minska med ett varmare klimat eftersom medeltemperaturen för hösten i Västra Götaland är långt över noll. Det skulle vara mycket intressant med en förklaring till detta.
Markus Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!  Jag tog en titt på kartan med de olikfärgade prickarna (mätplatser). Det finns en samling med brandgula och två röda prickar, som visar på en ökning. Men det finns även en del ljusblå som antyder en minskning. De röda är de med en signifikant ändring medan de övriga inte är det. Så för flertalet orter skulle jag nog snarast säga att vi inte ser någon säkerställd förändring.

  I den andra kartan med antalet nollgenomgångar framgår att det i Götaland förekommer i genomsnitt allt från några få till kanske 30 st nollgenomgångar per år. Detta gör att det för platser med bara runt tio nollgenomgångar kan enstaka år få ett stort genomslag i statistiken.

  Det jag vill ha sagt med detta är att en ska vara försiktig med tolkningen i ett begränsat område och där stationer i omgivningen inte stödjer den förändring vi ser i några få stationer.

  Jämför tex med vinterkartan där finns en större samstämmighet i utvecklingen.

  Att det nu kan bli en ökning trots att temperaturen i snitt ligger en bit över noll (och har ökat) beror troligen på att det förekommit några fler fall med växlande väder kring just noll. I och med att antalet fall är få, så kan det vara varmare i snitt, bara det passerar några områden med temperaturer under noll, så får vi nollgenomgångar.

  Weine

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.