Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är skillnaden mellan uppskattad, uppmätt eller verklig nederbörd?

På denna sida http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/neder..., under rubriken Normalvärden finns två olika kartor, "uppmätt årsmedel" och "verkligt årsmedel". Om man öppnar länken till "verkligt årsmedel" ändras istället rubriken till "uppskattat årsmedel". I min värld är det uppmätta det verkliga medan uppskattat är något annat. Varför diffar det? Vilket är mest sant? Red ut begreppen för mig och ändra gärna rubrikerna alternativt skriv en förklarande not, så besökaren på hemsidan begriper.

Kommentarer

  • Hej!

    Den uppmätta nederbördsmängden är den som rapporteras och som man hittar t.ex. i Öppna Data. Men den verkliga nederbördsmängden är i regel större, speciellt vid vindutsatta stationer där nederbörden ofta färdas mer eller mindre horisontellt och delvis kan missa traditionella nederbördsmätare. Därför finns även en karta med den uppskattade verkliga normalnederbörden.

    Här kan man läsa lite mera om nederbördsmätning:

    http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/h...

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.