Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Fel i nederbördsmängd mellan kort- och långtidsprognos?

Jag och en kollega har under något år noterat att det finns ett systematiskt fel i nederbördsmängden mellan lång och korttidsprognos i Svenska fjällen på vintern. Jag kollar varje dag på exempelvis Hemavan och Kittelfjäll för att se om det är läge att åka skidor samt för att få en bedömning av lavinfaran. Det man kan se är att långtidsprognosen konstant överskattar nederbörden om man jämför med korttidsprognosen. Vi är medvetna om att det är extremt svårt med långtidsprognoser och snö men detta är så pass uppenbart att jag ville kommentera. (Vi båda har stor erfarenhet av beräkningsfysik inom annat område)

I övrigt se till att fixa staplarna i nederbördsdiagrammet (SMHI hemsida, inte app) som många har kommenterat i ett års tid. Det är pinsamt då det inte går att använda pga av detta.

Kommentarer

  • Hej!
    Tack för att du hör av dig till oss. Långtidsprognosen skiljer sig något från korttidsprognosen på det sättet att det är olika meteorologiska beräkningsmodeller, med olika geografisk upplösning, som används. Det kan vara en anledning till att det skiljer. Långtidsprognosen är dock på gång att övergå till högre upplösning, 9 km mellan beräkningspunkterna. Så förhoppningsvis så kommer träffsäkerheten att bli bättre. Men du får gärna skicka lite statistik till oss om du har!

    Nederbördsdiagrammet på hemsidan kommer att förbättras. Vi har tyvärr varit tvungna att prioritera annan utveckling och därför har det dröjt.
    Bästa hälsning

    Johanna Meteorologi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.