Solistrålning

Hej, jobbar inom solcellsbranchen, och där anger solpaneltillverkarna hur stor effekt som panelerna levererar vid en viss temperatur och viss solinstrålning. Den enhet de då använder för solinstrålning är W/m2 (irradiance).
Men om man t ex tittar på denna hemsida:
https://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimat-och-vaderstatistik/solinstralning/
så används enheten kWh/m2.

Hur gör jag för att räkna om kWh/m2 till W/m2?
Jag vill ju veta vad solinstrålningen är i W/m2.

Kommentarer

 • Hej Anders

  Genom att summera de momentana effektvärdena (W/m2) över tid erhålls den instrålade solenergin per ytenhet under exempelvis en timme, ett dygn, en månad eller ett helt år. För månads- och årsvärden av globalstrålning använder vi ofta enheten kWh/m2. 

  Det går ju att "räkna om" mellan dessa, men är kanske inte så stor mening i att göra om årsvärdet i kWh/m2 till ett medelvärde i W/m2 för att jämföra med vad solceller ger, tex en sommardag.

  Jag skulle rekommendera dig att istället hämta timvärden av globalstrålning (som ges i W/m2) från Stockholm från vår hemsida.
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer/#param=globalIrradians,stations=all

  Vänligen

  Sandra Klimatolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.