Nordpolen alt Sydpolen

Hej. Har en fundering nu när klimatet står på tapeten.
Det sägs ju att Nordpolen är på väg att smälta bort,,
men det hörs inget om Sydpolen. Vad kan detta bero på ?
Är det så att Sydpolen är intakt,,och varför är den detta i så fall ?
/Björn Sethson
Björn Sethson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Björn,
  Båda Syd- och Nordpolen är geografiska definitioner (med Ekvatorn som löper i jämnt avstånd mellan dem). Från en klimatologisk synpunkt är det relevant att se om det finns någon kontinent vid dessa punkter, eftersom det är en förutsättning för att inlandsis (dvs. ett istäcke med upp till 4 km tjoklek) kan bildas. Finns det bara hav, så bildar sig havsis (med stora variationer med årstiderna), som är max några meter tjock.

  Vid själva Nordpolen (Arktis) finns det bara vatten: det finns observationer om hur havsis omfång minskar markant sedan 1970-talet (och början av satellitobservationer). I närheten finns det Grönland, där smältning har varit väldigt aktivt de senaste åren. Ju mer isen smälter, desto mer sänks överkanten, som därmed hamnar i varmare luft, och smälter ännu mer. Därför anses Grönland att vara på väg att smälta bort, så länge växthuseffekten verkar som idag; det skulle dock behövas flera tusen år innan mestadels av ismängden har smält bort.

  Kontinenten Antarktis däremot, som täcker Sydpolen, är det mest outforskade område i världen. Att uppskatta dess massbalans är svårare, eftersom det finns inte lika många observationer för temperatur och nederbörd. Dessutom finns det stora ice-shelves, som sträcker sig ut i antarktiska havet; det är inte heller exakt känt hur de interagerar med varmare havströmningar. Det är ett helt kontinent: alla delar behöver inte reagera på samma sätt till klimatförändringen. Östantarktis kan ha en positiv massbalans, mellan Västantarktis förlörar is (främst genom isberg); det finns även risk för att havsvatten tränger mellan bedrock och isen, vilket kunde leda till en mekanisk instabilitet - i andra ord, att stora ismängder bryts loss i söder havet som en katastrofal händelse (cd. senaste IPCC specialrapport om hav och kryosfär).

  Så det händer mycket med Antarktis också, även om det inte finns lika många observationer som för Grönland och Arktis.

  Med vänlig hälsning, Christophe
  Christophe Klimatolog
 • Värt att påpeka att Sydpolen inte alls visar samma drastiska uppvärmning och att även sjö-isen vid Sydpolen varit ordentligt utbredd så att pingvinerna fått problem att färdas från häckningsplatsen ända ut till iskanten.

  Norra halvklotet är bland annat föremål för svängningar i vattentemperatur/strömmar Nordatlanten med periodtid på 60-70 år.

  AMO Wikipedia

  I klimatlarmen nämner man inte att vi bara har detaljerad satellitdata från 70-talet när det gäller temperatur och isutbredning runt polerna. Min uppfattning är att de närmaste 15+ åren blir spännande då Nordatlanten nu tycks ha börjat pendlingen mot mindre värmetransport norrut.

  I år 2019 har tex Svalbard haft kontinuerlig polar-is norrut med undantag för en vecka under sommaren.


  källa: http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-temperature/

  Temperaturen skiljer sig helt klart mellan nord och sydpolen.


  Källa:
  http://www.climate4you.com/Polar temperatures.htm
  http://www.climate4you

  Set finns ju uppskattningar som visar att det troligen är AMO som maxade även på 40-talet när Arktis var lite varmare.

  "Mean annual surface air temperature (MAAT) anomaly 70-90oN compared to the WMO normal period 1961-1990, as estimated by Hadley CRUT. HadCRUT4 temperature data from the Climatic Research Unit (CRU) has been used to prepare the diagram. The number of high latitude meteorological stations is low in the early part of the 20th century, but increased from 1923 and especially 1933. Last year shown: 2018. Latest update: 20 February 2019."

  Lite otur att satelliterna dök upp först i början av 70-talet så att det inte finns bra data ang det förflutna. Det är ofta bara uppförsbacken från 70-talet som visas.

  Spännande tider framöver då klotet räknar ut exakt vad som händer och vi nu har jättebra övervakning med nya uppdateringar av isläget varje dag.

  Tex:
  The National Snow and Ice Data Center (NSIDC)

  Vad har SMHI för uppfattning om isen i Arktis. Enligt media går det ju utför mot noll. 

  Tore Forsgren
 • Hej

  Jag har försökt sätta mig in i hur växthuseffekten fungerar. Jag googlade och fann en post på en sida som heter klimatsans. Jag fick läsa att det inte är klarlagt att växthuseffekten finns och hur den fungerar.Jag förstår att den bygger på olika gasers förmåga att absorbera värme på olika våglängder. Vattenånga och koldioxid har olika absorptions-spektra vilket gör att koldioxid ökar luftens förmåga att binda värme. Den andra utskällda gasen, Metan, sammanfaller i alla sina spektra med vattenånga, och kan således inte bidra med en ökad växthuseffekt. Det är i sin oxiderade form (vatten och koldioxid) den kan bidra till ökad uppvärmning.
  Stämmer detta?

  Jag har också läst att det inte finns ett samband mellan koldioxidandel och värme, det finns teoretiska modeller kring att sambandet mellan koldioxidmängd och förmåga att hålla värme är logaritmisk, en fördubbling ger en teoretisk ökning av temperatur på 1 grad celsius.
  Stämmer detta?

  Om det nu är så att klimathotsskeptikerna har fel, varför tar ni då inte och möter de argument de framlägger. Det borde vara superenkelt. Jag har läst mängder av texter kring klimatförändringar båda sidorna, gemensamt för de alarmistiska är att de är svepande och för de klimathotsskeptiska att de förklarar fysik och samband och hänvisar inte metafysiskt till "tipping-points". Jag vill minnas att 32% av svenskarna tror på klimathotet i någon undersökning för några år sedan. Att det just är 32% är naturligtvis helt oväsentligt. Poängen är att det finns mängder av människor som inte är övertygande om att vi ska lämna vår inslagna väg, med parlamentarisk demokrati och självbestämmande, för att Greta Thunberg i sitt sommarprogram påstår diverse saker kring klimatet eller hysteriska journalister breder ut sig med det ena braskande larmet efter det andra.

  Jag inser att SMHI har ett uppdrag som går utanför min fråga, men jag är villrådig och det finns ingenstans där en lekman (som jag) kan få höra båda sidorna i en balanserad debatt.


  Björn
 • Hej Björn,

  SMHI:s uppgift, som expertmyndighet, är att förmedla de senaste verifierade kunskaper om bl.a. klimat till allmänheten, dvs. att "lekmän" som du beskriver är välkomna med sina frågor. Jag ska försöka på bästa sätt att besvara frågorna du ställde i ditt meddelande, baserat på kunskapen i IPCC rapporterna:

  (1) Jordens växthuseffekt har påvisats sedan 1800-talet, bl.a. med experiment av Joseph Fourier eller Svante Arrhénius. Ingen vetenskapligt uppriktig person kan ifrågasätta det faktumet; alla får dock tro som de vill, precis som att ett flertal får fortfarande hävda att Jorden är platt.

  (2) Koldioxid (CO2) och vattenånga (H2O) har förmågan att agera som växthusgaser; skillnaden mellan de två är att obalansen i kolkretsloppet är direkt kopplad till mänskliga aktiviteter (i första hand förbränning av fossila bränsle), medan vattenhaltenhalten i atmosfären ökar i samband med ökade temperaturen (Clausius-Clapeyron effekten), och därmed inte räknas som mänskliga utsläpp.

  (3) Metan (CH4) är 25 gånger mer potent än CO2 som växthusgas. Faktumet att dess spektrum kan sammanfalla med H2O's ändrar inget till sin effekt att värma upp den nedre atmosfären och jordytan. Efter några årstionde oxideras den till CO2 och fortsätter därmed att bidra till uppvärmningen.

  (4) Jag vet inte vilken logaritmisk modell du referar till, och kan därmed inte svara din fråga. Å andra sidan har klimatmodeller (som beräknar flera återkopplingar än enbart växthuseffekten) inom CMIP6 projektet påvisat att en fördubbling av CO2-halten i atmosfären leder till en temperaturökning av ca. 4 grad Celsius, alltså betydligt mer än de 1 grad Celsius du nämner.

  Som myndighet är det inte vår roll att kommentera samhällsdebatten, och oavsett hur många av våra medborgare "tror på klimathotet" eller inte, visar vetenskapliga bevis att klimatförändringen, orsakad huvudsakligen av mänsklig aktivitet, är på gång och medför allvarliga konsekvenser för människor, ekonomin och samhället i Sverige och resten av världen.

  Jag hoppas dessa kommentarer hjälper dig att få en vetenskaplig perspektiv på klimatfrågan. Med vänliga hälsningar, Christophe
  Christophe Klimatolog
 • finns det några dagliga kartor som visar fronterna i luftmassorna, så man kan bilda sig en uppfattning om väderutvecklingen?
  John Stokes
 • Hej John,

  Under Visa Kartlager på denna sida https://www.smhi.se/vader/prognoser/ortsprognoser/q/Stockholm/2673730#tab=map kan du välja Meteorologkarta för att se detta.

  Hälsningar
  Susanne Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.