Nederbördsperiod 1991-2020

Normalvärden för nederbörd
Normalvärden för nederbörd från den nuvarande normalperioden perioden 1991-2020 finns för ca 1365 mätstationer.
Excelfil med normalvärden för nederbörd för perioden 1991-2020 (398 kB, xlsx)

Fråga: vi väntar på nya nederbördsdata från nya 30-årsperioden att använda i våra beräkningar, men Excelfilen nämnd ovan innehåller inte perioden 1991-2020 som man kan tro av filnamnet utan olika längre perioder fram till 2020 för vissa, till annat år för andra, så när kommer det finnas stationsdata specifika för 1991-2020 tillgängligt? Det är ju vedertaget att använda en 30-årsperiod för beräkningar och andra länder använder densamma, så nu är det dags att börja med den nya perioden. 

Thomas Larm Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Thomas

  I bladet "Förklaring" i filen du tittar i står det så här:

  Om en station enbart varit aktiv under exempelvis perioden jan-1961 till och med sep-1981 så avser ändå normalvärdena den 30-årsperiod som rubriken säger. Data för den period som stationen inte varit aktiv har interpolerats enligt en metod som beskrivs här:

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/normaler/hur-beraknas-normalvarden-1.166390

  Hälsningar

  Lennart Wern
  Lennart Klimatolog
 • Hej Lennart, stort tack för förklaringen, då förstår jag den delen, men varför visar Excelfilen för 1991-2020 för t.ex. station Stockholm värden för 1961-2020 när man väl ska använda den senaste mätperioden? Det fanns ju data för 1961-1990 tidigare och nu har den uppdaterats. Ska man inte använda den senaste 30-årsperioden då istället för den senaste 60-årsperioden? Jag hittar ingen specifik data för 1991-2020.
  Thomas Larm
 • Hej Thomas

  Filen som heter 1991-2020 innehåller normalvärden för den perioden. Filen som heter 1961-1990 innehåller normalvärden för den perioden.

  Om vi exempelvis tittar på stationen Aktse i Lappland så var den stationen aktiv under perioden jan-1961 till och med sep-1981. Ändå har vi kunnat beräkna ett normalvärden för perioden 1991-2020. Detta har vi gjort genom att först interpolera alla månader som saknas under perioden 1961-2020. Därefter har vi beräknat normalvärden för fyra perioder, 1961-90,1971-00,1981-10 och 1991-20. Mer detaljer om hur beräkningen gjorts finns på länken:

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/normaler/hur-beraknas-normalvarden-1.166390

  Hälsningar

  Lennart


  Lennart Klimatolog
 • Hej, stort tack för snabbt svar igen och ursäkta en förhoppningsvis sista följdfråga för jag tycker fortfarande det är otydligt/förvirrande: i filen 1991-2020  står följande för station Stockholm:

  år          start           slut              antal år
  546.4     jan-1961   dec-2020     60.0

  Innebär det då att årsnederbörden i snitt för 1991-2020 är 546 mm fast det står start 1961 och slut 2020 med 60 års mätperiod? Om 546 mm är årsvärdet som gäller för 1991-2020 tycker jag att det är bra, men att det borde förtydligas. 

  Thomas Larm
 • Ja, 546.4 mm i genomsnitt som årsvärde. Tittar du i filen för 1961-90 finner du värdet 538.9 mm

  Hälsningar
  Lennart
  Lennart Klimatolog
 • Tack, alltså utgör 546,4 mm ett årsvärde för perioden 1991-2020? Det är förvirrande att det står start jan-1961 (kolumn W) och slut dec-2020 (kolumn X), men detta kanske bara är för att redovisa hur länge mätstationen varit i bruk.  

  (Jag förstår att man kan hitta i en annan fil att värdet för 1961-90 är 538,9 mm, men jag vill veta vad det är för 1991-2020 och det tycker jag inte framgår tydligt).

  Jättetacksam att få klarhet i detta så vi kan börja använda data, jag måste fråga så jag är helt säker på detta så det inte blir missförstånd då vi länkar till data i en modell som många använder.
  Thomas Larm
 • Ja, 546,4 mm ett årsvärde för perioden 1991-2020.

  Lägg dock märke till att det står i artikeln "Här finns preliminära svenska värden för normalperioden 1991-2020 tillgängliga för nedladdning." Vi jobbar med de slutliga värdena. Jag räknar med att det dröjer några veckor till innan det är klart. Skillnaderna jämfört med de preliminära värdena tror jag dock kommer att vara små. I de allra flesta fall samma värden men för vissa stationer kan skillnaden vara någon enstaka mm.

  Du skriver att du länkar data till en modell. Jag vet inte vad det är för typ av modell eller vad den används till. De presenterade nederbördsmängderna är de som mätts på respektive station. Men all nederbördsmätningen är en underskattning av den verkliga mängden nederbörd som faller. Av aerodynamiska skäl blåser en del nederbörd förbi mätaren. Ju lättare nederbörden är och ju mer det blåser desto större underskattning. Här finns en publikation där du kan läsa mer om detta:

  https://www.smhi.se/publikationer/korrektion-av-nederbord-enligt-enkel-klimatologisk-metodik-1.2329

  Hälsningar

  Lennart


  Lennart Klimatolog
 • Tack Lennart, ja vi korrigerar för de mätfelen och har använt den rapporten du länkade till. Bästa hälsningar, Thomas
  Thomas Larm
 • God morgon Thomas

  Det låter bra!

  Hälsningar
  Lennart Wern
  Lennart Klimatolog
 • Hej igen, när ni kommer med de slutliga värdena så vore det fantastiskt bra om ni kunde infoga korrektionsfaktorerna som ny kolumn i Excelfilen, om det inte finns nya så kanske de tidigare (från rapporten du hänvisade till) kan antas gälla även för denna period. Detta var bara ett förslag som skulle innebära att vi med många andra skulle slippa använda en Excelfil med okorrigerad nederbörd och en rapport med korrektionsfaktor, då det tar tid att leta upp samma station och det föreligger risk för fel när faktor och nederbörd ska multipliceras.  Skulle ni dessutom lägga till framräknad korrigerad nederbörd i Excelfilen (en kolumn till kanske) så skulle det därför vara ännu bättre, anser jag. Men det blir bra hursomhelst!
  /Trevlig Valborg! Thomas
  Thomas Larm
 • God morgon Thomas

  Tack för ditt förslag. Det är ett intressant förslag. Jag har skickat det vidare till chefen.

  Hälsningar
  Lennart Wern
  Lennart Klimatolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.