Till senaste kommentaren

Klimatindikatorn Extrem nederbörd under "klimat- klimatet nu och då- klimatindikatorer"

Varför finns årets högsta nederbörd vid någon av SMHIs stationer med under indikatorerna för extrem nederbörd? Det är ingen indikator på klimatets förändring eftersom data inte är jämförbara över tid. Antalet mätstationer har förändrats. Det finns många fler nu än år 1900. Eftersom den högsta nederbörden oftast är en extrem punktnederbörd som bara uppmäts vid en enda station påverkar antalet mätstationer chansen att upptäckla en sådan nederbörd krafigt. Oftast faller nog den största nederbörden mellan stationerna. Ett exempel  på detta som ni själva beskriver är Fulufjället 1997. Varför redovisar ni inte den högsta nederbörden vid någon avde 60 stationerna med långa mätserier som de två andra indikatorerna baseras på? Då blir det jämförbart. Det ni redovisar nu är kuriosa som inte hör hemma bland klimatindikatorerna.

Anders Frideen

Kommentarer

  • Hej Anders. Det är riktigt att stationsunderlaget har varierat, se https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.189743!/Klimatologi_69%20Observerad%20klimatf%C3%B6r%C3%A4ndring%20i%20Sverige%2018602021.pdf, figur 2 på sidan 13. Allra flest nederbördsstationer hade vi runt 1960 och för närvarande har vi ungefär lika många stationer som på 1920-talet, men mycket av datan innan 1930-talet är inte heller digitaliserat ännu. Detta gör som du säger att det blir svårare att jämföra resultaten över tid. Det är absolut något vi skulle kunna vara tydligare med i den förklarande texten.
    Det finns ändå viss klimatologiskt intresse i denna typ av studie då även om antalet stationer minskat sedan 1960-talet så ser den absolut största dygnsnederbörden i Sverige ut att ha ökat sedan dess. Exempelvis så har fem av de åtta dygnsnederbördsmängder över 150 mm sedan 1881 observerats de senaste 25 åren.
    Vi tar hursomhelst med oss din kommentar till eventuell revidering framöver. Hoppas du blir nöjd med svaret.
    Magnus Klimatolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.